TARJABIRGITTA tarjoaa visuaalista viestintäpalvelua ja palvelumuotoilua pienille ja keskisuurille yrityksille pääkaupunkiseudulla. Ydinosaaminen graafisessa suunnittelussa – lehdet, kirjat, vuosikertomukset, yritysilmeet, infografiikka, esitteet, ilmoitukset, bannerit, verkkosivut, PowerPoint-esitykset ja paljon muuta! Autan myös erilaisissa palvelumuotoilun projekteissa, joihin minulla on mahdollisuus tuoda oma ammattitaitoni sekä luovat, visuaaliset ratkaisuni. 

ARVOT 

  • LUOTTAMUS – perusta, johon kaikki tekeminen pohjautuu 
  • ROHKEUS – itseohjautuvuus, kokeilu, uskallus ja totutun haastaminen 
  • VASTUULLISUUS – ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää toimintaa asiakkaiden ja sidosryhmien kesken 
  • AMMATTITAITO – kokemus, luovuus, ketteryys ja innovatiivisuus 

MISSIO 

Halu olla kekseliäs ja ketterä suunnittelu- ja muotoilutoimisto, jolla on kyky kuunnella asiakasta ja tämän tarpeita ja taito toteuttaa ideat visuaaliseen muotoon. 

VISIO 

Olla ensisijainen valinta luovaksi yhteistyökumppaniksi pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka etsivät luotettavaa ja asiakkaan tarpeet huomioon ottavaa tekijää toteuttamaan asiakasymmärryksestä kumpuavat ratkaisut brändinsä tueksi. 

STRATEGIA 

Palvelufilosofiana asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja tarpeisiin reagoiminen, koska jokainen asiakas on ensiarvoisen tärkeä. 

STRATEGIAN PERUSPILARIT 

Toimintatavat

  • Luotettava ja ketterä 
  • Ammattitaitoinen, luova ja monipuolinen 
  • Asiakasymmärrys kaiken keskiössä 

Kasvu 

  • Yhteistyöverkoston kasvu erinomaisten referenssien kautta 
  • Pienten ja keskisuurten yritysten palveleminen 
  • Keskittyminen kuluttaja- ja B-to-B-markkinointiin 

SLOGAN

UNELMOI ISOSTI -slogan kuvastaa unelmoimisen tärkeyttä. Sinulla on unelma ja minulla tahtotila auttaa unelmasi toteutumisessa.