Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
TARJABIRGITTA
Tarja Patrikainen
tarja@patrikainen.fi
+358 50 593 7384

2. Rekisteriasiat
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Tarja Patrikainen, tarja@patrikainen.fi, 050 593 7384

3. Rekisterin nimi
TARJABIRGITTA:npalveluiden käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, 

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin voidaan rekisteröidystä henkilöstä tallentaa:

  • Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti, tehtävänimike, organisaatio.
  • Palvelun järjestämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.
  • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute.

6. Rekisterin tietoryhmistä 
Palvelussa käsitellään käyttäjän yhteystietoja sekä muita käyttäjän itsensä antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä yhteystietolomakkeen avulla ja palvelua käytettäessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
TARJABIRGITTA ei luovuta rekisteritietoja eteenpäin. 

9. Tietojen poistaminen 
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja palomuurein.